Hotline
0934262255

Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ một cách tốt nhất đến các tập thể, tổ chức du lịch – lữ hành. Để nhận được chính sách khách đoàn, sự hỗ trợ nhanh nhất và tốt nhất vui lòng thông báo cho chúng tôi được biết. Các tổ chức bao gồm:

– Các tập thể, tổ chức từ thiện.

– Các tổ chức du lịch, lữ hành.

– Các tổ chức giáo dục, học sinh – sinh viên.

Để giảm thiểu tối đa thời gian làm thủ tục mua vé, các tổ chức cần đặt vé trực tuyến hoặc gửi danh sách hành khách cho chúng tôi theo mẫu vào địa chỉ email: taukhachanvinh@gmail.com, Phụ trách khách đoàn: Chị Ly: 0908948558.

Mẫu danh sách hành khách

TT Họ và tên Ngày sinh

Nơi ở

(xã, huyện, tỉnh)

Số CMND/Hộ chiếu Số điện thoại
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
ĐẶC SẢN LÝ SƠN
ĐẶC SẢN LÝ SƠN
ĐẶC SẢN LÝ SƠN
ĐẶC SẢN LÝ SƠN
ĐẶC SẢN LÝ SƠN
ĐẶC SẢN LÝ SƠN
Hotline: 0934 262 255
Nhắn tin facebook Zalo: 0934 262 255 SMS: 0934 262 255